Gweithgareddau

Yn ein hysgol mae'r disgyblion yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau o flwyddyn i flwyddyn. Rydym wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o chwaraeon, eisteddfodau, gweithgareddau tu allan i'r ysgol a llawer o ymweliadau difyr. Rydym yn falch o gael y cyfle i gymryd rhan a mae raid diolch i'r hyfforddwyr, trefnwyr, rhieni a Chyfeillion yr Ysgol am eu cefnogaeth gwych. gan aelodau Cyngor Ysgol 2018
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs

Gweithgareddau

Yn ein hysgol mae'r disgyblion yn cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau o flwyddyn i flwyddyn. Rydym wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o chwaraeon, eisteddfodau, gweithgareddau tu allan i'r ysgol a llawer o ymweliadau difyr. Rydym yn falch o gael y cyfle i gymryd rhan a mae raid diolch i'r hyfforddwyr, trefnwyr, rhieni a Chyfeillion yr Ysgol am eu cefnogaeth gwych. gan aelodau Cyngor Ysgol 2018

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!