Amdanom Ni

Manylion yr Ysgol Lleolir Ysgol Gynradd Bro Tegid ger Llyn Tegid, Y Bala. Mae'r ysgol wedi sefyll ers dros 100 mlynedd ac wedi newid llawer dros y blynyddoedd. Dechreuodd yr ysgol yn 1905 o dan yr enw Ysgol Gynradd y Bala, ond adnabyddir i drigolion y Bala fel 'Yr Ysgol Goch' gan mai coch yw lliw'r brics. Erbyn diwedd y ganrif Ysgol Bro Tegid oedd yr enw ar y drws. Ar 'logo'r ysgol gwelir y pysgodyn unigryw, y Gwyniad yn nofio yn y llyn a chwch yn hwylio arno. Yn y cefndir gwelir Yr Aran, mynydd a safai ar gyrion Llanuwchllyn. Gwisgai 115 o blant yr ysgol grys polo glas golau, siwmper glas tywyll a throwsus tywyll i ddod i'r ysgol. Mae'r ysgol wedi ei rannu yn 5 dosbarth sydd gyda chyfartaledd o 23 o blant ymhob dosbarth. Amser cinio rydym yn hybu bwyd iach bob dydd. Rydym yn cystadlu mewn amryw o chwaraeon yn aml ac hefyd yn cefnogi'r Urdd yn flynyddol trwy gystadlu'n frwd yn yr Eisteddfod.
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs

Amdanom Ni

Manylion yr Ysgol Lleolir Ysgol Gynradd Bro Tegid ger Llyn Tegid, Y Bala. Mae'r ysgol wedi sefyll ers dros 100 mlynedd ac wedi newid llawer dros y blynyddoedd. Dechreuodd yr ysgol yn 1905 o dan yr enw Ysgol Gynradd y Bala, ond adnabyddir i drigolion y Bala fel 'Yr Ysgol Goch' gan mai coch yw lliw'r brics. Erbyn diwedd y ganrif Ysgol Bro Tegid oedd yr enw ar y drws. Ar 'logo'r ysgol gwelir y pysgodyn unigryw, y Gwyniad yn nofio yn y llyn a chwch yn hwylio arno. Yn y cefndir gwelir Yr Aran, mynydd a safai ar gyrion Llanuwchllyn. Gwisgai 115 o blant yr ysgol grys polo glas golau, siwmper glas tywyll a throwsus tywyll i ddod i'r ysgol. Mae'r ysgol wedi ei rannu yn 5 dosbarth sydd gyda chyfartaledd o 23 o blant ymhob dosbarth. Amser cinio rydym yn hybu bwyd iach bob dydd. Rydym yn cystadlu mewn amryw o chwaraeon yn aml ac hefyd yn cefnogi'r Urdd yn flynyddol trwy gystadlu'n frwd yn yr Eisteddfod.

Cysylltu

efo Ni!

Ysgol Bro Tegid Heol Tegid Y Bala Gwynedd LL23 7BN
01678 520278
SaraMorris@gwynedd.llyw.cymru
Ysgol Bro Tegid © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs
Croeso nol pawb! Gobeithio wnaethoch  chi fwynhau’r gwyliau!